Przywództwo, strategia, networking i nowe relacje.

Pierwsza edycja STRATEGIC CYBER FORUM 2019 za nami!

W gronie ponad trzystu uczestników wydarzenia – wysokiej rangi przedstawicieli administracji rządowej, Sił Zbrojnych RP, zarządów kluczowych spółek skarbu państwa i biznesu, a także ekspertów i komentatorów omawialiśmy kluczowe aspekty cyberbezpieczeństwa w dobie globalnej rewolucji technologicznej.

Dyskusja i wymiana poglądów dotyczyła kwestii przywództwa strategicznego, budowy efektywnego systemu cyberbezpieczeństwa, ochrony infrastruktury krytycznej oraz współpracy publiczno-prywatnej i cywilno-wojskowej.

Agenda Forum obejmowała wystąpienia otwierające Ministra Cyfryzacji, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, gościa zagranicznego – gen. bryg. rez. Rami Efrati, a także dwa panele otwarte oraz dwie sesje zamknięte.

Już dziś zapraszamy do udziału w STRATEGIC CYBER FORUM 2020 !!!

Strategic Cyber Forum – wydarzenie poświęcone kluczowym aspektom cyberbezpieczeństwa w czasie globalnej rewolucji technologicznej. Przedsięwzięcie stanowi platformę swobodnej wymiany opinii i doświadczenia pomiędzy przedstawicielami administracji rządowej i biznesu
a także ekspertami i komentatorami rynku. Powstało w celu budowy świadomości znaczenia zarządzania strategicznego oraz tworzenia efektywnego ekosystemu cyberbezpieczeństwa. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele administracji rządowej, Sił Zbrojnych RP, zarządów największych spółek ze strategicznych branż a także eksperci i reprezentanci instytutów badawczych.

Podczas wydarzenia poruszone zostaną problemy:
• znaczenia przywództwa strategicznego
• budowy efektywnego systemu cyberbezpieczeństwa
• ochrony infrastruktury krytycznej
• współpracy prywatno – publicznej i cywilno – wojskowej

Do SCF 2019 zostało:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)