STRATEGIC CYBER FORUM

14:00 – 14:50

Rejestracja gości

Zapraszamy do rejestracji oraz na smaczną kawę. Zapraszamy do rejestracji oraz networking przy smacznej kawie.

15:00 – 15:05

Uroczyste otwarcie konferencji

15:05 – 15:15

Wystąpienie otwierające - Minister Marek Zagórski

Minister Cyfryzacji

15:15 – 15:25

Wystąpienie otwierające - Minister Paweł Soloch

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sekretarz Stanu, Minister w Kancelarii Prezydenta RP

15:25 – 15:35

Key Note Speaker - gen. bryg. rez. Rami Efrati

Założyciel i były szef Wydziału Cywilnego Izraelskiego Narodowego Biura Cybernetycznego w Kancelarii Premiera Izraela.

Prelekcja:

What should be done in order to make Poland a European Cyber leader.

15:35 – 16:55

I PANEL: Krajowy System Cyberbezpieczeństwa - Rola i znaczenie przywództwa strategicznego w efektywnej budowie i zarządzaniu bezpieczną cyberprzestrzenią

Bezpośrednie zaangażowanie strategicznego szczebla zarządzania jako niezbędny warunek budowy skutecznego systemu cyberbezpieczeństwa na poziomie państwa i firmy.

Polska w odpowiedzi na strategiczne zagrożenie państwa w cyberprzestrzeni rozpoczęła budowę własnego systemu cyberbezpieczeństwa. Za pierwszy etap tych działań możemy uznać wprowadzenie Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa ponad rok temu. Niebawem zostanie uchwalona nowa strategia. Strategiczne kroki są już za nami – jak będzie wygląda budowa zdolności w tym obszarze? Czy polskie elity zarządzające państwem i kluczowymi firmami są świadome swej przywódczej roli w dziedzinie cyberbezpieczeństwa?

· Wypracowane wzorce światowych liderów czy narodowe know how? Praktyczny wyraz przywództwa strategicznego w efektywnym zarządzaniu cyberbezpieczeństwem w państwie i w biznesie.

· Jak powinien wyglądać efektywny systemy zarządzania bezpieczną cyberprzestrzenią? Efektywny system zarządzania cyberbezpieczeństwem – jakie elementy systemu stanowią najsłabsze ogniwo?

· Komercyjne zamówienia obronne i współpraca na linii cywilno-wojskowej w obszarze cyberbezpieczeństwa – jakie przesłanki muszą zaistnieć do wymiany doświadczeń na tym polu?

· Współpraca z biznesem i sektorem prywatnym jako integralny element budowy zapory – jak budować zaufanie i dobre praktyki na rzecz wykorzystania potencjału sektora prywatnego?

· Czy ustalone w dokumentach strategicznych cele są właściwe dla wszystkich podmiotów systemu?

 

MODERATOR: Ireneusz Piecuch

Paneliści:

 • Karol Okoński – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rzadu ds. Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Tomasz Zdzikot – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Dariusz Piotrowski – VP, Dyrektor Generalny Dell Technologies Polska
 • Sebastian Chwałek – Wiceprezes Zarządu PGZ
 • Michał Jaworski – Dyrektor ds. strategii technologicznej, Członek Zarządu Microsoft Sp. z o.o.
 • Juliusz Brzostek – Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa w NASK

 

16:55 – 17:10

Przerwa kawowa

Przerwa kawowa

17:10 – 18:30

II PANEL: Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w erze czwartej rewolucji przemysłowej

Przykłady zagrożeń z ostatnich lat oraz wnioski jakie z nich płyną dla budowy skutecznego systemu cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej w Polsce.

Infrastruktura krytyczna jest najbardziej newralgicznym z punktu widzenia państwa obiektem ataków hakerów. Wprowadzenie sieci 5G, analiza Big Data oraz elementy oparte na sztucznej inteligencji wprowadzane na szeroką skalę nie tylko w biznesie, ale również w spółkach skarbu państwa przyczyni się do rozwoju tzw. Przemysłu 4.0. Jednocześnie eksperci są zgodni, że wprowadzenie sieci 5G przyczyni się do zwiększenia listy obiektów podłączonych do Internetu, tym samym zwielokratniające ryzyko cyberataków.

· Główne wyzwania dla operatorów infrastruktury krytycznej w Polsce – które aspekty prawne i organizacyjne wymagają ingerencji administracji państwowej?

· Przemysł 4.0 vs Zagrożenia 4.0. Jak zabezpieczyć prywatne i państwowe elementy IK przed nowoczesnymi zagrożeniami.

· Budowa sieci 5G a bezpieczeństwo przesyłu danych w kontekście zagrożeń dla IK – gdzie upatrywać zagrożeń? Jak odnaleźć newralgiczne elementy systemu i zminimalizować ryzyko ich zakłócenia?

· Proces zarządzania strategicznego usługami informatycznymi – jakie dobre, uniwersalne praktyki należy wypracować na rzecz wczesnego przewidywania i wykrywania zagrożeń. Współpraca z podmiotami pozapaństwowymi i instytutami badawczymi.

 

MODERATOR: Andrzej Kozłowski

Paneliści:

 • Robert Kośla – Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Nikodem Bończa Tomaszewski – Prezes Zarządu Exatel
 • Czesław Warsewicz – Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.
 • Ph.D. Aneta Dobruk-Serkowska – Senior Consultant, Bezpieczeństwo OT/IoT, EY Polska
 • płk Przemysław Przybylak – Komendant Centrum Operacji Cybernetycznych
 • płk dr hab. inż. Piotr Dela – Akademia Sztuki Wojennej, Zakład Cyberbezpieczeństwa

18:30 – 19:30

ROUNDTABLE (sesja zamknięta)

Dyskusja

Formuła Chatham House

18:30 – 20:00

Koktajl

Podsumowanie
Zakończenie Forum.